Anasayfa Java Dili ArrayList

Java Dili ArrayList

Okan

ArrayList, Collections Framework’unun bir parçasıdır ve java.util paketinde bulunan bir sınıftır. Bu sınıflar sayesinde dinamik diziler oluşturabiliriz. Yani bu sınıfa ait dizilerin boyutları azaltılabilir ya da arttırılabilir.

ArrayList; int,double,char vb. gibi ilkel türdeki veri tipleri için kullanılmaz. ArrayListler için sarmalayıcı sınıflar kullanılır. Java programlama dilindeki her ilkel veri tipi için sarmalayıcı sınıfı olarak adlandırılan bir nesne tipi vardır. Örneğin, int veri tipi için Integer, char için Character gibi.

ArrayListlerin genel yapısı şu şekildedir:

ArrayList<String> liste1 = new ArrayList<String>();
ArrayList<Integer> liste2 = new ArrayList<Integer>();

Yukarıda bahsettiğim gibi önce,oluşturmak istediğimiz listenin türünün belirtiyoruz. Bunu da oluşturmak istediğimiz liste elemanlarının veri tipine karşılık gelen sarmalayıcı sınıfları kullanarak yapıyoruz.

Yani int türünde bir liste oluşturmak istiyorsak int veri tipine karşılık gelen “Integer” adında bir sarmalayıcı sınıf adında nesneyi kullanmamız gerekiyor.

ArrayList Metotları

ArrayListlerin çok fazla metotları vardır. Bu bölümde ArrayListlerde en çok kullanılan metotlardan bahsedeceğim.

Tüm metotları görmek için herhangi bir ArrayList oluşturduktan sonra listenin adını yazdıktan sonra nokta (.) koyarak çıkan metotları inceleyebilirsiniz.

arraylist

Buradaki gibi herhangi bir liste oluşturduktan sonra ArrayList sınıfına ait tüm metotları ve nasıl kullanıldığını inceleyebilirsiniz.

Şimdi de ArrayListlerde en çok kullanılan metotları inceleyelim.

add():

add() metodu listeye eleman eklememizi sağlar. 2 çeşit kullanımı vardır. Yukarıda bahsettiğim gibi bu kullanımlar listenin ismini yazıp nokta koyduktan sonra çıkan bölümde gösterilir.

package kodbloklari.com;

import java.util.ArrayList;

public class arraylist1 {
	
	public static void main(String[] args) {
		
		ArrayList<String> liste1 = new ArrayList<String>();
		
		liste1.add("Hakan");
		liste1.add("Gokcen");
		liste1.add("Mert");
		liste1.add("Mehmet");
		
		for(int i = 0; i < liste1.size(); i++)
		{
			System.out.println(liste1.get(i));
		}
	}
}

Ekran çıktısı şu şekildedir:

arraylist

add() metodunun 2. kullanımı ise şu şekildedir:

package kodbloklari.com;

import java.util.ArrayList;

public class arraylist2 {
	
	public static void main(String[] args) {
		
		ArrayList<String> liste1 = new ArrayList<String>();
		
		liste1.add("Hakan");
		liste1.add("Gokcen");
		liste1.add("Mert");
		liste1.add("Mehmet");
		
		liste1.add(2, "Ayse");
		
		for(int i = 0; i < liste1.size(); i++)
		{
			System.out.println(liste1.get(i));
		}
	}
}

Burada ise add() metodu 2 parametre alıyor. İlk kısmına elemanı eklemek istediğimiz indeksi giriyoruz. Yani elemanı eklemek istediğimiz yeri belirtiyoruz. İkinci kısmada elemanı giriyoruz.

Ekran çıktısı da aşağıdaki gibidir:

arraylist

liste1.add(2,”Ayse”) dediğimiz için listenin 2.indeksine yani 3.elemanına eklemiş oldu.

get():

Listedeki elemanlara erişmek için get() metodunu kullanırız. Erişmek istediğimiz elemanın indeksini girerek erişebiliriz.

package kodbloklari.com;

import java.util.ArrayList;

public class arraylist3 {
	
	public static void main(String[] args) {
		
		ArrayList<String> liste1 = new ArrayList<String>();
		
		liste1.add("Hakan");
		liste1.add("Gokcen");
		liste1.add("Mert");
		liste1.add("Mehmet");
		
		liste1.add(2, "Ayse");
		
		System.out.println(liste1.get(2));
		System.out.println(liste1.get(1));
		System.out.println(liste1.get(0));
		
		System.out.println(liste1.get(liste1.size()-1));
  }
}

Listenin elemanlarına bu şekilde erişebiliyoruz. Son satırda yaptığım işlemde listenin son elemanını erişmemizi sağlar. liste1.size() listenin boyutunu döndürür. Listenin elemanlarının indeksi de 0 dan başladığı için listenin boyutundan 1 çıkartarak son elemana erişebiliriz.

Ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:

arraylist

remove():

Listenin herhangi bir elemanını silmek için kullanır. add() metodu gibi remove() metodunun da 2 çeşit kullanımı mevcuttur.

package kodbloklari.com;

import java.util.ArrayList;

public class arraylist4 {
	
	public static void main(String[] args) {
		
		ArrayList<String> liste1 = new ArrayList<String>();
		
		liste1.add("Hakan");
		liste1.add("Gokcen");
		liste1.add("Mert");
		liste1.add("Mehmet");
		
		liste1.add(2, "Ayse");
		
		liste1.remove(0);
		liste1.remove("Ayse");
		
		for(int i = 0; i < liste1.size(); i++)
		{
			System.out.println(liste1.get(i));
		}
	}
}

1. kullanımında silmek istediğimiz elemanın indeksi girilir. Örneğin remove(0) dediğimiz zaman “Hakan” elemanını silmiş olur.

2. kullanımda ise silmek istediğimiz eleman girilir.

remove metodu

remove() metodunun da kullanımı bu şekildedir.

size():

Listenin boyutunu bulmak için kullanılır.

clear():

ArrayList’in içeriğini temizlemek için kullanılır.

ArrayListlerde ForEach Döngüsü

ArrayListleri yazdırırken For döngüsünü kullanmak  yerine ForEach döngüsünü kullanarak daha kısa bir şekilde elemanları ekrana yazdırabiliriz. Detaylı anlatım için Java Dili ForEach Döngüsü sayfasını ziyaret  edebilirsiniz.

package kodbloklari.com;

import java.util.ArrayList;

public class arraylist5 {
	
	public static void main(String[] args) {
		
		ArrayList<String> liste1 = new ArrayList<String>();
		
		liste1.add("Hakan");
		liste1.add("Gokcen");
		liste1.add("Mert");
		liste1.add("Mehmet");
		
		liste1.add(2, "Ayse");
		
		for(String i : liste1)
		{
			System.out.println(i);
		}
	}
}

ArrayList’in türünü belirtip o türe ait herhangi bir değişken oluşturuyoruz. Örneğin buradaki ArrayList String veri tipinde olduğu için String ‘i’ değişkenini oluşturdum. Daha sonrasında (:) koyduktan sonra arrayListimizin adını belirtiyoruz. Bu şekilde ArrayList’in tüm elemanlarında çok daha kısa yoldan erişmiş oluyoruz.

Ekran çıktısı da şu şekildedir:

foreach

Yorum Yap

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Kabul Et Tamamını Oku

Gizlilik Politikası