Anasayfa Java Dili ForEach Döngüsü

Java Dili ForEach Döngüsü

Okan

For döngüsünde parantezlerin içerisine değer atama, başlangıç ve artım miktarı gibi ifadeler yazarız. Bunun yerine ForEach döngülerini kullanarak daha kısa ve basit bir şekilde döngü oluşturabiliriz.

Aslında Java programlama dilinde ForEach adında bir döngü yoktur. Bu döngü türü Java 5.0 ile gelmiştir ve “enhanced for loop(Gelişmiş For Döngüsü) diye adlandırılır. ForEach döngüsü, C# ve PHP dillerinde vardır. Java programlama dilinde de bu yapıya akılda kalması için ForEach döngüsü diyoruz.

Bu bölümü 2 başlık altında inceleyeceğiz:

Gelişmiş For döngüsünün genel yapısı şu şekildedir:

for(veri_tipi, degisken : koleksiyon/dizi)
{
islem1;
islem2;
...
...
}

Veri tipi = İçerisinde farklı değerler bulunduracak değişkenin veri tipi belirtilir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta koleksiyon ya da dizide yer alan veri tipiyle değişkenin veri tipinin birbiriyle uyumlu olmasıdır.

Değişken = For döngüsü içerisinde kullanılacak değerleri temsil eder.

Koleksiyon = Bu kısma Dizi, Arraylist gibi aynı tipte veri bulunduran liste yapıları girilir.

Dizilerde ForEach Döngüsü

Normal bir diziyi for döngüsü ile yazdırmayı düşünelim. Bunun için dizinin başlangıç değerini, bitiş değerini ve artış miktarını belirtmemiz gerekir. Örneğin:

package kodbloklari.com;

public class ForEach {
	
	public static void main(String[] args) {
		
		String [] isimler = {"Gokce","Hakan","Murat","Ayse"};
		
		for(int i = 0; i < isimler.length; i++)
		{
			System.out.println(isimler[i]);
		}
	}
}

Yukarıda belirttiğim gibi önce dizinin başlangıç değerini belirttik daha sonra dizinin bitiş değerini ve en son olarak da artış miktarını belirttik.

Şimdi de bu dizinin aynısını daha basit ve kısa olan Gelişmiş For döngüsünü kullanarak yazalım.

package kodbloklari.com;

public class ForEach2 {
	
	public static void main(String[] args) {
		
		String[] isimler = {"Gokce","Hakan","Murat","Ayse"};
		
		for(String i : isimler)
		{
			System.out.println(i);
		}
	}
}

Burada ise sadece dizinin ismini ve veri tipini belirtmemiz yeterlidir.

  • String bir dizi oluşturduğumuz için dizinin elemanları String veri tipindedir. Bu değerleri elde etmek için de For döngüsündeki veri tipi kısmına String veri tipini yazıyoruz.
  • Herhangi bir değişken oluşturuyoruz.
  • Dizinin ismini giriyoruz.

Kodun ekran çıktısı da aşağıdaki şekildedir:

foreach kullanımı

Yukarıdaki iki örneğinde ekran çıktısı bu şekildedir.

Şimdi de int türündeki bir dizinin elemanları yazdıralım.

package kodbloklari.com;

public class ForEach3 {
	
	public static void main(String[] args) {
		
		int [] sayilar = {53,25,72,90,85,60};
		
		for(int x : sayilar)
		{
			System.out.println("Sayilar = " + x);
		}		
	}
}

Buradaki örneğimizin tek farkı dizinin int veri tipinde olmasıdır. Bunun içinde For döngüsünün içindeki değişkenin tipini int yaptık.

Kodun ekran çıktısı şu şekildedir:

foreach

ArrayListlerde ForEach Döngüsü

ArrayListlerin detaylı anlatımı için Java Dili ArrayList sayfasını ziyaret edebilirsiniz. ArrayListlerdeki ForEach döngüsünün kullanımı dizilerdeki ile aynıdır.

Bir tane String veri tipinde liste oluşturup döngü yardımıyla elemanlarını ekrana yazdıralım.

package kodbloklari.com;

import java.util.ArrayList;

public class ForEach4 {
	
	public static void main(String[] args) {
		
		ArrayList<String> isimler = new ArrayList<String>();
		
		isimler.add("Hakan");
		isimler.add("Gokce");
		isimler.add("Ayse");
		isimler.add("Mert");
		
		for(String a : isimler)
		{
			System.out.println(a);
		}
	}
}
  • ArrayList’in tipi String olduğu için döngünün içerisindeki değişkenin türü de String olmalıdır.
  • Herhangi bir değişken oluşturuyoruz.
  • ArrayList’in adını giriyoruz.

Ekran çıktısı da şu şekildedir:

arraylist

Yorum Yap

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Kabul Et Tamamını Oku

Gizlilik Politikası