Anasayfa Java Dili Diziler

Java Dili Diziler

Okan

Diziler, aynı tipteki verilere tek bir isimler erişmek için kullandığımız bir kümedir. Bu küme kavramı matematikteki küme kavramından biraz farklıdır. Dizinin bütün elemanları bellekte art arda saklanır.

Şuana kadar oluşturduğumuz değişkenlerin içine sadece tek bir değer atadık. (int a = 5) gibi. Eğer bir değişkende birden fazla değer saklamak istiyorsak dizileri kullanmamız gerekir.

Java programlama dilindeki diziler, diğer dillerden farklı olarak birer nesnedir. Bu özelliği ile yüksek performans ve güvenlik sağlar. Bu konunun detaylı anlatımı için Nesne Yönelimli Programlama Nedir yazımı inceleyebilirsiniz.

Tek Boyutlu Diziler

Bu dersimiz de tek boyutlu dizileri inceleyeceğiz. Çok boyutlu diziler için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Bu bölümü 4 başlık altında inceleyeceğiz:

Dizi Tanımlama Şekilleri

Java programlama dilinde birden fazla çeşitte dizi tanımlanabilir. Bu bölümde farklı dizi tanımlamalarını inceleyeceğiz.

int [] dizi1; // dizi için referans oluşturuldu.
double [] dizi2;
String [] dizi3;

Dizi tanımlarken ilk olarak dizinin veri tipi belirtilir. Dizinin veri tipi ise içindeki elemanları ile aynı veri tipinde olması gerekir.

Dizileri tanımladık. Şimdi de dizilerin içerisini doldurmamız gerek. Bunun için 2 yöntem vardır.

1.si diziyi tanımladığımız anda içini doldurmak:

int [] dizi = {12,34,53,80};

Diziyi bu şekilde tanımlamak istiyorsak, tanımladığımız satırda yapmamız gerekiyor. Aksi halde aşağıdaki kullanım yanlıştır.

int [] dizi;
dizi = {12,34,53,80};

Diziyi doldurmanın 2.yöntemi ise new anahtar sözcüğü ile yapılır.

int [] dizi = new int[5] // dizi doldurulmadıysa eleman sayısı belirtilir.

new anahtar sözcüğü ile dizi doldurmanın bir diğer yöntemi de şu şekildedir.

int [] dizi;
dizi = new int[] {12,34,53,91,65}; // dizi doldurulduysa eleman sayısı belirtilmez.

Dizi tanımlama ve doldurma işlemleri bu şekildedir. Şimdi de dizileri ekrana yazdırmayı öğrenelim.

Dizileri Ekrana Yazdırma

Dizi elemanları ekrana yazdırmayı göstermeden önce dizi elemanlarına erişmeyi ve dizilerdeki indeks kavramından bahsetmek istiyorum.

Dizilerde, dizinin istediğimiz elemanına ulaşmak için dizinin indekslerini kullanmamız gerekir. Dizilerde indeks 0’dan başlar. Dizilerdeki indeks aşağıdaki gibidir.

dizi_adi[0] -------> dizinin 1.elemanı
dizi_adi[1] -------> dizinin 2.elemanı
dizi_adi[2] -------> dizinin 3.elemanı
dizi_adi[3] -------> dizinin 4.elemanı

Şimdi de bir tane dizi oluşturalım ve daha sonra da programımızın üzerinde bu dizinin elemanlarına indeksler sayesinde ulaşalım.

int [] dizi = {12,34,53,77,89,90};

Dizinin indeksleri şu şekildedir:

diziler

Şimdi de bu diziyi program üzerinde oluşturup dizinin elemanlarına erişelim.

package kodbloklari.com;

public class dizi1 {
	
	public static void main(String[] args) {

		int [] dizi = {12,34,53,77,89,90};
		
		System.out.println(dizi[0]);
		System.out.println(dizi[1]);
		System.out.println(dizi[4]);
		
		
		System.out.println(dizi[dizi.length-1]); // dizinin son elemanını ulasmak
	}
}

İndeksler yukarıda tablodaki gibidir. 14. satırdaki ifade dizinin son elemanına ulaşmak için kullanılır. Dizilerin indeksi 0′ dan başladığı için son elemanın indeksi de son elemanın bir eksiğidir.

Ekran çıktısı da şu şekildedir:

diziler

Dizi Elemanlarını Kullanıcıdan Alma

Kullanıcıdan dizinin elemanlarını alırken dizinin boyutu kadar kullanıcıdan değer almamız gerekiyor. Bu işlemi yaparken genellikle for döngüsünü kullanıyoruz.

Bu örneğimizde de biz dizinin boyutunu belirttikten sonra kullanıcıdan dizinin boyutu kadar sayı alacağız. Daha sonra bu sayıları toplayacağız.

package kodbloklari.com;

import java.util.Scanner;

public class diziler2 {
	
	public static void main(String[] args) {
		
		Scanner scan = new Scanner(System.in);
		
		int [] dizi = new int[5];
		int toplam = 0;
		
		for(int i = 0; i < dizi.length; i++)
		{
			System.out.print((i+1) + ". Sayıyı giriniz: ");
			dizi[i] = scan.nextInt();
			toplam += dizi[i];
		}
		
		System.out.println("Sayıların toplamı = " + toplam);
	}
}

dizi.length komutu ile dizinin boyutunu belirledik ve bu şekilde dizini tüm elemanlarına sayı atadık. Daha sonra da bu atadığımız sayıları toplayıp dizi elemanlarının toplamını bulduk.

Kodun çıktısı da şu şekildedir:

diziler-kod

Karakter Dizileri

Java programlama dilinde tek bir karakteri saklamak için char veri tipi kullanılır.

Veri tiplerinin detaylı anlatımı için Java Dili Veri Tipleri ve Değişkenler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

char harf = 'a'; // char veri tipleri tanımlanırken ' (tek tırnak) kullanılır.
char degısken = 'x'; 

Metinler ise çift tırnak (“…”) içine yazılır ve bu veri tiplerine String veri tipi denir.

String isim = "KOD BLOKLARI";

Eğer programımızda isim topluluğu gibi değişkenler oluşturmak istiyorsak karakter dizilerini kullanmamız gerekir.

Örneğin:

String [] isimler = {"Ahmet","Ayse","Hakan"};

Dizinin her bir değeri çift tırnak (“…”) içine yazılır.

Karakter dizilerinde tanımlama şekilleri yukarıda gösterildiği gibidir.

Bu dizinin elemanlarına da aynı şekilde indeksler yardımıyla ulaşıyoruz.

package kodbloklari.com;

public class diziler3 {
	
	public static void main(String[] args) {
		
		String [] isimler = {"Ahmet","Ayşe","Hakan"};
		
		System.out.println(isimler[2]);
		System.out.println(isimler[1]);
		System.out.println(isimler[0]);
	}
}

Ekran çıktısı da şu şekildedir:

karakter dizileri

Karakter Dizilerini Kullanıcıdan Alma

package kodbloklari.com;

import java.util.Scanner;

public class diziler4 {
	
	public static void main(String[] args) {
		
		Scanner scan = new Scanner(System.in);
		
		String [] isimler = new String[3];
		
		for(int i = 0; i < isimler.length; i++)
		{
			System.out.print((i+1) + ".İsmi giriniz: ");
			isimler[i] = scan.nextLine();
		}
		
		for(int i = 0; i < isimler.length; i++)
		{
			System.out.println((i+1) + ". İsim = " + isimler[i]);
		}
	}
}

Ekran çıktısı da şu şekildedir:

karakter dizileri

Tek boyutlu diziler bu şekildedir.

Dizileri kullanarak çok fazla örnek yapabiliriz. Konuyu örneklerle daha iyi pekiştirmek için Java Dili Örnekleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yorum Yap

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Kabul Et Tamamını Oku

Gizlilik Politikası