Anasayfa Java Dili Veri Tipleri Ve Değişkenler

Java Dili Veri Tipleri Ve Değişkenler

Okan

Java programlama dilinde veri tipleri ve değişkenler bölümünü 2 başlık altında ele alacağız.

Veri Tipleri

Java dilinde veri tipleri :

 • İLKEL (PRİMİTİVE)
 • REFERANS

tipleri olmak üzere 2’ye ayrılıyor.

İlkel (Primitive) Veri Tipleri

İlkel veri tipleri genel olarak sayısal veri tutmak için kullanılırlar. İlkel veri tipleri de kendi aralarında :

 • TAM SAYI
  • byte
  • short
  • int
  • long
 • ONDALIKLI SAYI
  • float
  • double

ikiye ayrılır.

Bunun dışında tek karakterli (char) ya da true-false (boolean) tipinde veriler tutmak içinde veri tipleri bulunmaktadır.

Boolean veri tipi sadece True veya False değerini alabilir.

Float ile double veri tipleri arasındaki fark ise, float virgülden sonra 7 hane duyarlıdır. double veri tipi ise virgülden sonra 17 haneye kadar duyarlıdır.

Yukarıdaki veri tiplerinin bellekte ne kadar yer kapladığını, alt ve üst sınırı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

veri tipleri- tablo

Referans Veri Tipleri

Referans veri tipleri de kendi aralarında :

 • Array
 • Interface
 • Class

olmak üzere 3’e ayrılır.

Referans tiplerde, değişkenlerin adresleri tutulur. Referans tipler new anahtar sözcüğü ile oluşturulur.

Bu tipler ilerki bölümlerde nesne yönelimli kısmında anlatılacaktır.

String Veri Tipi

String veri tipi referans tipindedir. String veri tipi için “char” veri tiplerinin birleştirilip oluşturulmuş dizi hali diyebiliriz. Char veri tipinden farklı olarak tek karakter yerine karakter topluluğundan oluşur ve çift tırnak içinde tanımlanır.

Aşağıda char ve String veri tiplerinin tanımlanması ve değer atanması gösterilmiştir.

Değişkenler

Değişkenler, programın içerisinde üretilen veya dışarıdan alınan değerleri geçici olarak depolayan bellektir. Saklamak istediğimiz verinin tipi ve boyutuna göre değişkenimizi belirtiriz.

Yani kısacası bir değişkene değer atamak istediğimiz zaman her iki tarafında ayni tipte olması gerekiyor.

 • a = 5 burada gördüğünüz gibi ‘a’ değişkenine bir tam sayı (int) değer atamak istediğimiz için değişkenimizin türü de tam sayı (int) olmalıdır. ( int a = 5 )
 • b = 5.3 gibi bir ondalık sayı (double) tipinde bir değer atamak istersek değişkenin türünü de double olarak belirtmemiz gerekiyor. ( double b = 5.3 )
 • Aynı şekilde isim = “Kod Blokları” şeklinde bir değişken oluşturmak istediğimiz zaman da değişkenin String veri tipinde olması gerekiyor.

Aşağıdaki örnekte tüm veri tipleri program üzerinde gösterilmiştir.

package kodbloklari.com;

public class veritipleri {

	public static void main(String[] args) {
		
		byte a = 5;
		short b = 1923;
		int c = 1234;
		long d = 1234556678;
		float e = 1.2f;
		double f = 5.3;
		char harf = 'a';
		String isim = "Kod Bloklari";
		
		System.out.println(a);
		System.out.println(b);
		System.out.println(c);
		System.out.println(d);
		System.out.println(e);
		System.out.println(f);
		System.out.println(harf);
		System.out.println(isim);
	}
}

Kodun ekran çıktısı da şu şekildedir:

veri tipleri

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Kabul Et Tamamını Oku

Gizlilik Politikası