Anasayfa Java Dili Döngülerde Break Ve Continue Komutları

Java Dili Döngülerde Break Ve Continue Komutları

Okan

Break ve continue komutları döngü komutlarının akışını kontrol etmek için kullanılır. Kısaca, break komutu yapıyı sonlandırırken continue komutu da döngüde belli bir şarta uyan kısmın atlanmasını sağlar.

Break Komutu

Bir Java programında, program çalışırken işlemin veya programın sonlandırılması bu komut ile yapılır.

Break komutu While, Do-While, ve For döngülerinde oldukça kullanılır.

Break komutunu basit bir program üzerinde çalıştıralım.

package kodbloklari.com;

public class break1 {
	
	public static void main(String[] args) {
		
		for(int i = 1; i <= 10; i++)
		{
			if(i == 4) {
				break;
			}
			System.out.println(i + ".KOD BLOKLARI");
		}
	}
}

Yukarıdaki programda normalde ekrana 10 defaKOD BLOKLARI” yazısını yazdırması gerekirken, biz ‘i’ nin değeri 4 olduğu zaman break komutunu kullanarak döngüyü sonlandırdık.

Böylece ekrana 3 defa “KOD BLOKLARI” yazdırmış oldu.

Kodun ekran çıktısı aşağıdaki şekildedir:

break ve continue

Şimdi de Switch-case yapısındaki break komutlarını inceleyelim. Java Dili Switch-Case Yapısı sayfasındaki hesap makinesi örneğimizi kullanalım.

package kodbloklari.com;

import java.util.Scanner;

public class hesapmakinesi {
	
	public static void main(String[] args) {
		
		Scanner scan = new Scanner(System.in);
		
		int sayi1,sayi2;
		int islem;
		
		System.out.print("1.Sayıyı giriniz: ");
		sayi1 = scan.nextInt();
		System.out.print("2.Sayıyı giriniz: ");
		sayi2 = scan.nextInt();
		
		System.out.println("\n1.Toplama");
		System.out.println("2.Çıkarma");
		System.out.println("3.Bölme");
		System.out.println("4.Çarpma");
		
		System.out.print("İslemi seçiniz: ");
		islem = scan.nextInt();
		
		switch(islem) {
		case 1:
			System.out.println("Toplama işleminin sonucu = " + (sayi1 + sayi2));
			break;
		case 2:
			System.out.println("Çıkarma işleminin sonucu = " + (sayi1 - sayi2));
			break;
		case 3:
			System.out.println("Çarpma işleminin sonucu = " + ((float)sayi1 / sayi2));
			break;
		case 4:
			System.out.println("Çarpma işleminin sonucu = " + (sayi1 * sayi2));
			break;
		default:
			System.out.println("Yanlış seçim yaptınız !!");
		}
	}
}

Burada biz işlemimizi seçtikten sonra bizim seçimimize göre bir case ifadesine giriyor ve işlemi yaptıktan sonra break komutuyla döngüyü sonlandırıyor.

Burada işlem değişkenine ‘3’ sayısını girdiğim için case 3: ifadesinin içerisindeki komutları çalıştırdı ve en son program break komutuna geldiği zaman break komutu çalıştırıp switch-case yapısını sonlandırdı.

Kodun çıktısı da aşağıdaki şekildedir:

break ve continue

Eğer case ifadelerinden sonra break komutunu kullanmasaydık,program bir case ifadesini sağladıktan sonra altındaki tüm komutları çalıştırırdı.

Aşağıdaki örnekte, yukarıda yaptığımız hesap makinesi örneğindeki case ifadelerindeki break komutunu kullanmayalım. Programda ne gibi değişiklikler olacağını beraber gözlemleyelim.

package kodbloklari.com;

import java.util.Scanner;

public class hesapmakinesi {
	
	public static void main(String[] args) {
		
		Scanner scan = new Scanner(System.in);
		
		int sayi1,sayi2;
		int islem;
		
		System.out.print("1.Sayıyı giriniz: ");
		sayi1 = scan.nextInt();
		System.out.print("2.Sayıyı giriniz: ");
		sayi2 = scan.nextInt();
		
		System.out.println("\n1.Toplama");
		System.out.println("2.Çıkarma");
		System.out.println("3.Bölme");
		System.out.println("4.Çarpma");
		
		System.out.print("İslemi seçiniz: ");
		islem = scan.nextInt();
		
		switch(islem) {
		case 1:
			System.out.println("Toplama işleminin sonucu = " + (sayi1 + sayi2));
			//break;
		case 2:
			System.out.println("Çıkarma işleminin sonucu = " + (sayi1 - sayi2));
			//break;
		case 3:
			System.out.println("Çarpma işleminin sonucu = " + ((float)sayi1 / sayi2));
			//break;
		case 4:
			System.out.println("Çarpma işleminin sonucu = " + (sayi1 * sayi2));
			//break;
		default:
			System.out.println("Yanlış seçim yaptınız !!");
		}
	}
}

Switch-case yapısındaki case ifadelerinden sonra break komutu kullanmadım. Bu yüzden  program herhangi bir case ifadesine girdikten sonra break komutunu göremediği için altındaki case ifadelerini de gerçekleştiriyor.

Kodun ekran çıktısı şu şekildedir:

break ve continue

“islem” değişkenini 2 olarak belirledik. Switch yapısındaki ilgili case ifadesi çalıştırıldıktan sonra program, herhangi bir break komutunu göremediği için yapıyı sonlandırana kadar çalışmaya devam etti.

Continue Komutu

Program, bir  döngü içerisinde continue komutu ile karşılaşılırsa, ondan sonraki komutları atlar ve döngünün bir sonraki değerinden devam eder.

Continue komutunu  basit bir örnek üzerinde programımızda uygulayalım.

package kodbloklari.com;

public class continue1 {
	
	public static void main(String[] args) {
		
		for(int i = 1; i < 6; i++)
		{
			if(i == 2) {
				continue;
			}
			System.out.println(i + " .KOD BLOKLARI");
		}
	}
}

Bu döngü normal koşullarda ekrana 5 defa “KOD BLOKLARI” yazdırması gerekirken “i = 2” değeri olunca program 10. satırdaki continue komutunu görür ve direk 7. satırdan yani döngünün bir sonraki değerinden devam eder. Böylece ekrana 4 defa yazı yazdırmış olur.

Kodun ekran çıktısı da şu şekildedir:

continue komutu

Şimdi de continue komutunu kullanarak farklı bir örnek yapalım.

1 den 10 a kadar olan sayıları döngü yardımıyla toplayalım ama arasından 6 değerini bu toplamaya katmayalım.

Bunun için döngü 6 değerini aldığı zaman toplama işlemini gerçekleştirmeden bir sonraki değerden devam etmesini istiyoruz. Bunu da continue komutuyla yapacağız.

package kodbloklari.com;

public class continue2 {
	
	public static void main(String[] args) {
		
		int toplam = 0;
		
		for(int i = 0; i < 10; i++)
		{
			if(i == 6) {
				continue;
			}
			toplam += i;
		}
		System.out.println("Toplam = " + toplam);
	}
}

Yukarıdaki kod da program 12.satıra geldiği zaman continue ifadesini gördüğü için alt satırdaki toplama işlemini yapamadan döngünün başına dönüyor. Bu şekilde 6 değerini aralarına katmadan 1 den 10 a kadar olan sayıların toplamını bulmuş olduk.

Kodun ekran çıktısı aşağıdaki şekildedir:

break ve continue

Break ve continue komutlarını kullanarak farklı örnekler yapabiliriz. Java Dili Örnekleri sayfasını ziyaret ederek farklı örnekleri inceleyebilirsiniz.

Yorum Yap

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Kabul Et Tamamını Oku

Gizlilik Politikası