Anasayfa Java Dili Operatörler

Java Dili Operatörler

Okan

Java programlama dilinin temelini ve algoritma kavramını anlayabilmemiz için operatörleri iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Operatörler mantıksal, matematiksel vb. işlemleri yapmamızı sağlayan sembollerdir.

Bu bölümde 5 çeşit operatörü inceleyeceğiz.

Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve mod alma gibi aritmetik işlemleri yapmamızı sağlar.

Java programlama dilinde operatörler aşağıda bulunan tablo şeklindedir:

operatörler

Yukarıda gördüğünüz operatörleri, programımızda aşağıdaki şekilde kullanabiliriz.

package kodbloklari.com;

public class operatörler {
	
	public static void main(String[] args) {
		
		int a = 15;
		int b = 4;
		
		System.out.println("a + b = " + (a+b));
		System.out.println("a - b = " + (a-b));
		System.out.println("a * b = " + (a*b));
		System.out.println("a / b = " + (a/b));
		System.out.println("a % b = " + (a%b));
	}
}

Kodun ekran çıktısı da aşağıdaki şekildedir:

operatörler

Java dilinde aritmetik operatörlerin kullanımı basit haliyle bu şekildedir.

Arttırma ve Azaltma Operatörleri

Arttırma ve azaltma operatörleri, bir sayının değerini 1 arttırır veya 1 azaltır. Java dilinde, bu operatörler oldukça fazla kullanılır. Bu ifadeler değişkenin başına veya sonuna konulabilir.

Bu operatörlerin farklı kullanımları temelde aynı işlemi yapar. Yani değişkenin sağına ya da soluna koyduğumuz zaman değerini arttırır ya da azaltır. Sadece tek farkı, değişkenin soluna koyduğumuz zaman önce arttırma yapıp sonra işlemi yapar. Operatör değişkenin sağ tarafında ise önce işlem yapılır daha sonra arttırma yapılır.

arttırma ve azaltma

Bu operatörleri program üzerinde kullanarak daha anlaşılır hale getirelim.

package kodbloklari.com;

public class operatörler2 {
	
	public static void main(String[] args) {
		
		int x = 10;
		
		System.out.println("x = " + x);
		System.out.println("x = " + x++); // önce x i yazdırdı, sonra arttırdı
		System.out.println("x = " + x);
		
		int a= 10;
		System.out.println("\n");
		
		System.out.println("a = " + a);
		System.out.println("a = " + ++a); // önce a yı arttır, sonra yazdırır
		System.out.println("a = " + a);
		
	}
}

Yukarıdaki kodda program 10.satıra geldiği zaman arttırma operatörü değişkenin sağ tarafında olduğu için önce x değişkenini yazdırıyor. Daha sonra değerini arttırıyor.

17.satırda ise arttırma operatörü değişkenin sol tarafında olduğu için önce arttırıyor, daha sonra işlemi yapıyor.

Kodun ekran çıktısı da şu şekildedir:

operatörler

Atama Operatörleri

Atama operatörleri, bir değişkeni başka bir değişkene atamak veya bir değişkene bir değer atamak için kullanılır.

atama operatörleri

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri, iki değerin birbirine eşit olup olmadığını veya büyük olup olmadığını anlamamız için kullanmamız gereken operatörlerdir. Sorgu ifadelerinde ve döngülerde sık sık kullanılır.

operatörler-karşılaştırma

if(x == 10) // x değişkeni 10 a eşitse

if(x < 5) // x değişkeni 5 ten küçükse

if(x > 5) // x değişkeni 5 ten büyükse

Karşılaştırma operatörlerini Java Dili İf-else yapılarında sık sık kullanacağız.

Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörleri, iki veya daha fazla şartın mantıksal olarak sınamamız gerekirken kullanırız.

Java programlama dilinde sıklıkla kullanılan 3 çeşit mantıksal operatör vardır.

Bunlar aşağıdaki tablodaki gibidir:

operatörler-mantıksal

Mantıksal operatörleri Java Dili İf-else yapılarında sık sık kullanacağız. Daha fazla örnek incelemek isterseniz Java Örnekleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Kabul Et Tamamını Oku

Gizlilik Politikası